Nordre Øyeren Fuglestasjon (NØF) ble formelt etablert i 1973 og har siden det fokusert på registrering av vanntilknyttet fugl (svaner, gjess, ender og vadere). Våre ukentlige vannfuglregistreringer foregår i den isfrie delen av året og er et samarbeid mellom NØF, Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Les mer om oss her... Nordre Øyeren fuglestasjon

Siste funn fra Rælingen på Artsobservasjoner.no.
Klikk her for observasjoner fra NØFs observasjonsområde.