Nordre Øyeren fuglestasjon

Nordre Øyeren Fuglestasjon (NØF) ble formelt etablert i 1973 og har siden det fokusert på registrering av vanntilknyttet fugl (svaner, gjess, ender og vadere). Våre ukentlige vann- fuglregistreringer foregår i den isfrie delen av året og er et samarbeid mellom NØF, Miljø- direktoratet og Statsforvalteren i Oslo og Viken. Les mer her...

Siste observasjoner fra NØ:

Nordre Øyeren fuglestasjon