Ønsker du å bli medlem i NØF?

Det koster 200 kr/år og kontingenten betales inn på konto 0532 19 97998.

Alternativt kan du ta kontakt med styret på e-post: noef@noef.no, eller på adressen:

Nordre Øyeren fuglestasjon
Postboks 26
1916 Flateby