Følg oss på Facebook:  

Kontakt styret:

noef@noef.no

Nordre Øyeren fuglestasjon
Postboks 26
1916 Flateby

Besøk stasjonshytta på Årnestangen

Ønsker du å bli medlem i NØF?

Det koster 200 kr/år og kontingenten betales inn på konto 0532 19 97998.