Følg oss på Facebook:  

Kontaktadresse:
noef@noef.no

(alle henvendelser)

Besøksadresse:
Nordre Øyeren Fuglestasjon
Årnesvegen 91/93
2009 Nordby

Besøk stasjonshytta på Årnestangen

Ønsker du å bli medlem i NØF?
Det koster 200 kr/år. Kontingenten
betales inn på konto 0532.19.97998
eller på VIPPS #766707. Oppgi
e-postadresse i meldingsfeltet.